Pozor, znížili sme pre Vás úroky na neuveriteľné 2,5%. V porovnaní s ostatnými spoločnosťami, ktoré poskytujú úvery pre podnikateľov, máme najnižší úrok na trhu.
Keď sa chceme priblížiť čo najbližšie ku klientovi, hlavne k jeho potrebám, musíme neustále sledvať, čo klient potrebuje a pripôsobiť svoje produkty klientovým požiadavkám. 
Z výsledkov prieskumu týkajúceho sa dĺžky splácania úveru, sme zistili, že...
1
2

Úver s priebežným splácaním istiny

Vyberte si vyhovujúcu výšku úveru v intervale od 3.000,- € do 30.000,- €. Výšku mesačnej splátky zistíte z tabuľky v závislosti od doby splácania (od 1 do 10 rokov), ktorá Vám vyhovuje. Počas tejto doby budete splácať mesačne rovnomerné splátky, ktoré v sebe zahŕňajú splátky úrokov aj istiny úveru. Zaplatením stanoveného počtu rovnomerných mesačných splátok bude Váš úver splatený.