Pozor, znížili sme pre Vás úroky na neuveriteľné 2,5%. V porovnaní s ostatnými spoločnosťami, ktoré poskytujú úvery pre podnikateľov, máme najnižší úrok na trhu.
Keď sa chceme priblížiť čo najbližšie ku klientovi, hlavne k jeho potrebám, musíme neustále sledvať, čo klient potrebuje a pripôsobiť svoje produkty klientovým požiadavkám. 
Z výsledkov prieskumu týkajúceho sa dĺžky splácania úveru, sme zistili, že...
1
2

Splácanie

Vyberte si typ úveru podľa toho, aký spôsob splácania Vám viac vyhovuje:

Úver s priebežným splácaním istiny
(v rovnomerných mesačných splátkach sú zahrnuté splátky úrokov aj istiny úveru)

Výhody:

  • Výška úveru od 3.000,- € do 30.000,- €
  • Doba splácania od 1 do 10 rokov
  • Zaplatením dohodnutého počtu rovnomerných mesačných splátok je celý úver splatený

Kliknite tu pre podrobný prehľad výšky splátok.

Úver so splatením istiny na konci
(v mesačných splátkach sú zahrnuté iba úroky, istinu vrátite až na konci trvania úveru)

Výhody:

  • Výška úveru od 3.000,- € do 70.000,- €
  • Doba splácania ľubovoľná – nemusíte si stanoviť vopred
  • Počas celej doby splácania máte celú istinu k dispozícii - splácate len úroky

Kliknite tu pre podrobný prehľad výšky splátok.