Pozor, znížili sme pre Vás úroky na neuveriteľné 2,5%. V porovnaní s ostatnými spoločnosťami, ktoré poskytujú úvery pre podnikateľov, máme najnižší úrok na trhu.
Keď sa chceme priblížiť čo najbližšie ku klientovi, hlavne k jeho potrebám, musíme neustále sledvať, čo klient potrebuje a pripôsobiť svoje produkty klientovým požiadavkám. 
Z výsledkov prieskumu týkajúceho sa dĺžky splácania úveru, sme zistili, že...
1
2

Podmienky získania úveru

Spoločnosť TRENFIN, s.r.o. poskytuje úvery len pre podnikateľov. Úver môže podnikateľ (právnická osoba) použiť pre všetky činnosti súvisiace s podnikaním. Podmienkou získania úveru je ručenie nehnuteľnosťou (byt, dom, pozemok, garáž, prevádzková alebo hospodárska budova a pod.), ktorá musí byť v osobnom vlastníctve klienta, resp. tretej osoby, ktorá bude ručiť nehnuteľnosťou za klienta. Nehnuteľnosť nesmie byť zaťažená žiadnymi záložnými právami, vecnými bremenami ani dlhmi, s výnimkou niektorých akceptovateľných na základe individuálneho posúdenia.

K poskytnutiu úveru je potrebný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti a obhliadka nehnuteľnosti našim pracovníkom, pri ktorej klient predloží doklady potrebné k schváleniu:

  • Preukaz totožnosti
  • Aktuálny list vlastníctva
  • Nadobúdaciu zmluvu (kúpna alebo darovacia zmluva, rozhodnutie o dedičstve, kolaudačné rozhodnutie a pod.)

Počas obhliadky klient spíše Žiadosť o úver a po jej schválení obdrží požadovanú finančnú hotovosť, a to už do 24 hodín od schválenia úveru.